Reviews & News

วันวิทยาศาสตร์แข่ง CS:GO ที่สวนกุหลาบสมุทรปราการ

เป็นเกมที่หลายๆคนรู้จักกันมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเป็นเกมขึ้นหึ้งก็ว่าได้ เพื่อทำให้ฝันของเหล่าเด็กๆเป็นจริงในการศึกษาระดับมัธยม เพื่อ สนับสนุนการมีอยู่ของกีฬาประเภท eSports ทำให้การจัดการแข่งขันที่เป็นการวางแผนจากท่านอาจารย์ ประดิษฐ์ ทิพย์สมบัติบุญ อาจารย์ฝ่ายปกครอง และอาจารย์ ธีระศักดิ์ สุวรรณอินทรีย์ ที่มองเห็นในศักยภาพของเหล่าเด็กนักเรียน จึงได้ร่วมกันสานความฝันที่เคยเป็นของตนเองเข้าไว้กับอนาคตของเด็กๆ โดยที่ อาจารย์ ประดิษฐ์ ทิพย์สมบัติบุญ ได้กล่าวกับทางทีมงานไว้อย่างนี้ว่า ตัวผมและ อาจารย์ ธีระศักดิ์ สุวรรณอินทรีย์ ได้พยายามเสนอในการสร้างกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจในการแข่งขันกีฬา eSports มานานแล้ว และ พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้มีการพิจารณาในการจัดเกมการแข่งขันในช่วงวันงานวิทยาศาสตร์ จึงได้ทำการติดต่อขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับทางทีมงาน Beyond Godlike เพื่อเป็นผู้ที่เข้ามาจัดการเกมการแข่งขันแบบ Mini Match ในการที่เด็กนักเรียนจะได้สัมผัสความรู้สึกของการแข่งขัน eSports แบบจริงๆ

อย่างไรก็ตามท่านอาจารย์ ประดิษฐ์ ทิพย์สมบัติบุญ และอาจารย์ ธีระศักดิ์ สุวรรณอินทรีย์ พยายามที่จะทำให้ eSports กลายเป็นกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้ภายในโรงเรียน และผลักดันในกลายเป็นส่วนหนึ่งอย่างการมีชมรม ในการเข้าแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

ในวันงานวิทยาศาสตร์ จะเป็นการแข่งขันของคู่ชิง 2 คู่ ได้แก่ คู่ชิงอันดับ 3 ระหว่างทีม Hyper กับทีม Adobe และ คู่ชิงชนะเลิศ ทีม Aurora กับทีม Basicly บรรยากาศในวันงานนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานของบรรดาน้องๆ และ ทำคนให้ความสำคัญกับการแข่งขันนี้อย่างจริงจัง ตั้งใจที่จะทำให้ประสบความสำเร็จและดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการวางแผน และ การปฏิบัติตาม Leader เมื่อแข่งขันจบรายการ
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ Aurora
รองชนะเลิศ ได้แก่ Basicly
อันดับที่ 3 ได้แก่ Hyper
อันดับที่ 4 ได้แก่  Adobe
ซึ่งน้องๆในทีมดัีงกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีของวงการ eSports ได้แก่ Gaming Gear จาก Logitech และ บัตรเงินสด จาก True Money ที่เป็นสปอนเซอร์หลักในการสนับสนุนเกมการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ และ การแข่งขันในครั้งนี้จะทำให้เหล่านักกีฬา eSports ของโรงเรียนสวนกุหลาบตื่นตัวมากยิ่งขึ้น  และ นอกเหนือจากการแข่ง CS:GO แล้วในวันงานวิทยาศาสตร์ยังมีการแข่งขัน Pokemon Go ซึ่งเป็นกีฬา eSports อีกหนึ่งเกมด้วย สำหรับเกม Pokemon Go นั้นใครจับ Pokemon CP ได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ